+13092679806 thurston@att.net

泰国车友宝马mini改装AIRBFT空气吊挂“寻求个性姿态”

泰国车友宝马mini改装AIRBFT空气吊挂“寻求个性姿态”
盈禾体育-首页 2022-04-28

泰国车友宝马MINI改装AIRBFT空气吊挂“寻求个性姿态” ;今天由泰国车友提供MINI的改装案例 ,定制轮毂搭配空气吊挂,后备箱的造型也设计患上很是个性,完善的HellaFlush气势派头。

泰国事东南亚国度同盟成员国以及首创国之一 ,同时也是亚太经济互助构造 、亚欧集会以及世界商业构造成员 。在20世纪90年月跻身为“亚洲四小虎”之一,但在1998年经济危机中受庞大挫折。

MINI是由英国汽车公司推出后被宝马公司持有的一款汽车品牌,该汽车品牌是一款风靡全世界、个性统统的小型两厢车 ,1959年8月26日由英国汽车公司(BMC)推出 ,在半个多世纪的汗青里,MINI得到了伟大的乐成。2000年旧款MINI住手出产,MINI品牌的新持有者宝马(BMW)公布推出MINI的继续车款 ,并将新车的品牌定为MINI(全为年夜写英文字母) 。

盈禾体育-首页

【读音】:

tài guó chē yǒu bǎo mǎ MINIgǎi zhuāng AIRBFTkōng qì diào guà “xún qiú gè xìng zī tài ”;jīn tiān yóu tài guó chē yǒu tí gòng MINIde gǎi zhuāng àn lì ,dìng zhì lún gū dā pèi kōng qì diào guà ,hòu bèi xiāng de zào xíng yě shè jì huàn shàng hěn shì gè xìng ,wán shàn de HellaFlushqì shì pài tóu 。

tài guó shì dōng nán yà guó dù tóng méng chéng yuán guó yǐ jí shǒu chuàng guó zhī yī ,tóng shí yě shì yà tài jīng jì hù zhù gòu zào 、yà ōu jí huì yǐ jí shì jiè shāng yè gòu zào chéng yuán 。zài 20shì jì 90nián yuè jī shēn wéi “yà zhōu sì xiǎo hǔ ”zhī yī ,dàn zài 1998nián jīng jì wēi jī zhōng shòu páng dà cuò shé 。

MINIshì yóu yīng guó qì chē gōng sī tuī chū hòu bèi bǎo mǎ gōng sī chí yǒu de yī kuǎn qì chē pǐn pái ,gāi qì chē pǐn pái shì yī kuǎn fēng mí quán shì jiè 、gè xìng tǒng tǒng de xiǎo xíng liǎng xiāng chē ,1959nián 8yuè 26rì yóu yīng guó qì chē gōng sī (BMC)tuī chū ,zài bàn gè duō shì jì de hàn qīng lǐ ,MINIdé dào le wěi dà de lè chéng 。2000nián jiù kuǎn MINIzhù shǒu chū chǎn ,MINIpǐn pái de xīn chí yǒu zhě bǎo mǎ (BMW)gōng bù tuī chū MINIde jì xù chē kuǎn ,bìng jiāng xīn chē de pǐn pái dìng wéi MINI(quán wéi nián yè xiě yīng wén zì mǔ )。


上一篇:这才是“中国制造”!品质不输丰田 下一篇:买车别光看销量榜 落地价12万之内,这5款车更值患上买

评论